2day

 Mục tiêu 2DAY.COM.VN  hướng tới là trở thành đơn vị bán hàng online có hiệu quả cao, phục vụ khách hàng nhanh nhất, tạo uy tín với khách hàng bằng việc giao hàng tận nơi miễn phí trên toàn quốc, nhận hàng rồi mới thanh toán.

1. Nguyên tắc hoạt động của trang web 2DAY.COM.VN

Trang web 2DAY.COM.VN do ông Nguyễn Duy Đại làm chủ sở hữu. Đối tượng phục vụ của Trang web 2DAY.COM.VN là các khách hàng ở tất cả 64 tỉnh thành, khách hàng có nhu cầu mua hàng nhưng không có thời gian đến showroom của hàng mua, hoặc do điều kiện vị trí địa lý ở xa, không đến mua trực tiếp được.

Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Trang web 2DAY.COM.VN tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

Hàng hóa, sản phẩm dịch vụ tham gia giao dịch trên Trang web 2DAY.COM.VN phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật

Hoạt động mua bán hàng hóa qua Trang web 2DAY.COM.VN phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

2. Bản quy chế này áp dụng cho các khách hàng tham gia giao dịch trên trang web 2DAY.COM.VN

3. Tất cả các nội dung trong bản quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Khách hàng khi tham gia vào Trang web 2DAY.COM.VN phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và những nội dung trong Trang web 2DAY.COM.VN

2day